Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ỔN ĐỊNH


Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định

Hà Nội (TTXVN 30/10) Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn.

Kiềm chế và ổn định nợ xấu dưới 3%

Hà Nội (TTXVN 2/11) Tái cơ cấu thị trường tài chính, tập trung vào các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán là một trong năm nội dung chính của kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong đó, kiềm chế và ổn định nợ xấu là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt mức ổn định

Hà Nội (TTXVN 17/7) Kinh tế Trung Quốc tăng 7% trong quý II/2015, ổn định với quý trước.

Máy tính tăng độ ổn định bay của máy bay A320

Hà Nội (TTXVN 28/1) Máy tính tăng độ ổn định bay (FAC) giám sát những thay đổi quan trọng trong chuyến bay, đồng thời kiểm soát một số chức năng của điều khiển cánh lái. Máy bay Airbus A320 sử dụng một máy tính FAC quan trọng và giữ chiếc thứ hai để lưu trữ.