Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ẨM THỰC NGÀY TẾT


Đặc trưng ẩm thực ngày Tết

Hà Nội (TTXVN 15/2) Ẩm thực ngày Tết của người Việt thường có nhiều món và hấp dẫn hơn so với ngày thường. Dân gian gọi nôm na là “ăn Tết”.