Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ẢNH HƯỞNG TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC


Ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 13/7) Tỷ lệ thay đổi chứng khoán và trên các sàn chứng khoán (%) ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia thay đổi từ 12/6/2015.