Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐIỆN MẶT TRỜI


Ấn Độ đặt điện mặt trời làm trọng tâm phát triển

Hà Nội (TTXVN 17/4) Ấn Độ - đất nước phát thải lượng khí nhà kính lớn thứ ba thế giới - muốn đặt điện mặt trời làm trọng tâm trong kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 25/8) Thực hiện Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, tính đến ngày 10/6/2018, đã có 100 dự án điện mặt trời được bổ sung vào Quy hoạch điện cấp tỉnh và quốc gia.

"Kỷ nguyên mới” trong sản xuất điện mặt trời

Hà Nội (TTXVN 21/10) Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), ngành sản xuất năng lượng tái tạo sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn dự kiến, chủ yếu nhờ vào “kỷ nguyên mới” trong sản xuất điện mặt trời.