Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐIỀM LÀNH


Những điềm lành ngày Tết

Hà Nội (TTXVN 24/1) Theo quan niệm dân gian, những điều này xảy ra vào dịp năm mới là báo hiệu điềm lành cho cả năm.

Những điềm lành ngày Tết

Hà Nội (TTXVN 4/2) Theo quan niệm dân gian, những điều này xảy ra vào dịp năm mới là báo hiệu điềm lành cho cả năm.