Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO VIỆT NAM


Đồng bào Công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo

Hà Nội (TTXVN 12/10) Những năm qua, đồng bào Công giáo trên cả nước có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.