Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


9 tháng năm 2020, thu hút FDI đạt 21,2 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/9) Tính đến 20/9/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 21,2 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

6 tháng năm 2020: Thu hút FDI đạt hơn 15,6 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

4 tháng đầu năm 2020: Thu hút FDI đạt 12,33 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/4) Tính đến ngày 20/4/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019

2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/2) Tính đến ngày 20/2/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,47 tỷ USD.

Tháng 1/2020: Thu hút FDI đạt 5,33 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/1) Từ 1-20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Hà Nội (TTXVN 24/8) Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt một số mục tiêu định hướng chủ yếu sau:

Quý I/2018, vốn FDI đạt 5,8 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/3) Quý I/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2017, vốn FDI vào Việt Nam tăng kỷ lục đạt gần 36 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/12) Tính đến ngày 20/12/2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Những lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2017

Hà Nội (TTXVN 26/9) 9 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 25,47 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Việt Nam thuộc nhóm đứng đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Hà Nội (TTXVN 27/3) Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đang đầu tư mạnh vào hạ tầng để thu hút đầu tư nước ngoài, với mục tiêu trở thành “con hổ” mới của châu Á.

Vốn đầu tư nước ngoài vào nước Nga

Hà Nội (TTXVN 1/8) Hai năm sau khi phương Tây áp dụng các lệnh trừng phạt, nền kinh tế nước Nga vẫn đứng vững. Tuy nhiên, việc giảm vốn đầu tư nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước Nga trong tương lai.

Vốn đầu tư nước ngoài 10 tháng qua các năm

Hà Nội (TTXVN 5/11) 10 tháng năm 2015, tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,29 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Đầu tư nước ngoài ở các nước châu Á

Hà Nội (TTXVN 17/3) Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở một số nước châu Á.

FDI 10 tháng đầu năm 2014 vào Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/11) 10 tháng đầu năm 2014, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và cấp mới tại Việt Nam đạt 13,7 tỷ USD, giảm 30%; tuy nhiên, vốn thực hiện tăng 5,9% (giải ngân được 10,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.