Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐẤT NGẬP NƯỚC


Vai trò quan trọng của đất ngập nước

Hà Nội (TTXVN 2/2) Năm 2020, Ban thư ký Công ước Ramsar lựa chọn chủ đề của Ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2 là “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước" nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các vùng đất ngập nước.

Đất ngập nước - nguồn tài nguyên vô giá

Hà Nội (TTXVN 31/1) Năm 2019, Ngày Đất ngập nước Thế giới (2/2) có chủ đề là 'Ngăn chặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu,' dừng ngay các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước.

Đất ngập nước - “chiếc nôi” của đa dạng sinh học

Hà Nội (TTXVN 14/8) Các hệ sinh thái đất ngập nước có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và có chức năng trong cải thiện chất lượng nước, kiểm soát lũ lụt, điều chỉnh nồng độ carbon toàn cầu.

8 khu Ramsar của Việt Nam được thế giới công nhận

Hà Nội (TTXVN 2/2) Ngày 2/2 hàng năm được chọn là Ngày đất ngập nước thế giới. Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước (ĐNN) đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018 là“Đất ngập nước vì một tương lai đô thị bền vững”.