Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐĂNG KÝ MỚI


Năm 2018: Số doanh nghiệp đăng ký mới đạt 131.275

Hà Nội (TTXVN 31/12) Năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 131.275 doanh nghiệp (DN), tăng 3,5% so với năm 2017.