Tác động tồi tệ của COVID-19 lên ngành du lịch toàn cầu
#IG-20784

Kinh tế - Hội nhập

Tác động tồi tệ của COVID-19 lên ngành du lịch toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 15/7) Do việc hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19, châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có ngành du lịch thiệt hại nặng nhất trong năm 2020, với GDP ngành giảm 53,7%, số việc làm giảm 18,4% so với năm 2019.
Xuất bản:Thứ năm, 15/07/2021 10:00 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19