Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn khu vực ASEAN

Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn khu vực ASEAN

Hà Nội (TTXVN 8/12) Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở hầu khắp các lĩnh vực, khiến GDP của nhiều nước thành viên dự báo sẽ tăng trưởng âm trong năm 2020.

 • Ngày:
  08/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ