Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn khu vực ASEAN
#IG-18576

Kinh tế - Hội nhập

Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn khu vực ASEAN

Hà Nội (TTXVN 8/12) Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở hầu khắp các lĩnh vực, khiến GDP của nhiều nước thành viên dự báo sẽ tăng trưởng âm trong năm 2020.
Xuất bản:Thứ ba, 08/12/2020 10:09 (GMT+7)