Tác động của Brexit: London mất thêm nhiều việc làm trong ngành tài chính
#IG-11082

Kinh tế - Hội nhập

Tác động của Brexit: London mất thêm nhiều việc làm trong ngành tài chính

Hà Nội (TTXVN 1/10) Theo khảo sát do Reuters tiến hành vào mùa Thu năm 2018, số lượng việc làm mà các tổ chức tài chính lớn sẽ chuyển khỏi London do ảnh hưởng của Brexit đã tăng so với khảo sát trước đó.
Xuất bản:Thứ hai, 01/10/2018 14:14 (GMT+7)