Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Sự chuyển dịch từ khai khoáng sang các khu vực tăng trưởng khác

Sự chuyển dịch từ khai khoáng sang các khu vực tăng trưởng khác

Hà Nội (TTXVN 11/10) Ngành khai thác luôn là động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế Australia trong những năm gần đây. Song nước này, đang chuyển dịch từ khai khoáng sang các khu vực tăng trưởng khác.

 • Ngày:
  11/10/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ