Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

So sánh khách sạn ở các nước châu Âu

So sánh khách sạn ở các nước châu Âu

Hà Nội (TTXVN 24/3) Số lượng chuỗi khách sạn và khách sạn lẻ ở một số nước châu Âu.

 • Ngày:
  24/03/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ