So sánh kết quả một số chỉ tiêu dinh dưỡng qua 10 năm
#IG-19868

Y tế - Cộng đồng

So sánh kết quả một số chỉ tiêu dinh dưỡng qua 10 năm

Hà Nội (TTXVN 16/4) Ngày 15/4/2021, Viện Dinh dưỡng quốc gia, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Tổng Điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020. Theo đó, nhiều chỉ tiêu dinh dưỡng năm 2020 đã có sự thay đổi đáng kể so với 10 năm trước.
Xuất bản:Thứ sáu, 16/04/2021 06:20 (GMT+7)