Số người tử vong trên toàn thế giới do COVID- 19 là trên 53.000 (tính đến 8h30 ngày 3/4/2020)