Số người thiệt mạng do động đất ở Haiti tăng lên hơn 1.400 người