Số người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam qua các ngày