Số người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam qua các ngày  (Từ 8/3 - 9/5/2021)
#IG-20145

Y tế - Cộng đồng

Số người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam qua các ngày (Từ 8/3 - 9/5/2021)

Hà Nội (TTXVN 9/5) Tính đến hết ngày 9/5/2021, đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố được 851.513/917.600 liều vaccine phân bổ, đạt tỷ lệ 93%.
Xuất bản:Thứ hai, 10/05/2021 08:10 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19