Số người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam qua các ngày (Từ 8/3 -  6/5/2021)