Số người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam qua các ngày (từ 8/3 -  5/5/2021)