Số năm đi học bình quân của cả nước tiếp tục xu hướng tăng
#IG-63488

Giáo dục - Khoa Học

Số năm đi học bình quân của cả nước tiếp tục xu hướng tăng

Hà Nội (TTXVN 5/4) Giai đoạn 2016-2020, số năm đi học bình quân của cả tiếp tục xu hướng tăng của các giai đoạn trước. Số năm đi học bình quân của nữ tăng nhanh hơn số năm đi học bình quân của nam. Tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa nam và nữ từng bước được thu hẹp.
Xuất bản:Thứ ba, 05/04/2022 14:09 (GMT+7)