Số lượng học sinh các lớp đầu cấp ở Hà Nội đều tăng trong năm học 2023-2024
#IG-116655

Giáo dục - Khoa Học

Số lượng học sinh các lớp đầu cấp ở Hà Nội đều tăng trong năm học 2023-2024

Hà Nội (TTXVN 20/3) Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng các hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường THCS. Năm học 2023-2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6.
Xuất bản:Thứ hai, 20/03/2023 14:22 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI