Số hộ gia đình di cư bị bắt tại biên giới Mỹ-Mexico lên mức kỷ lục