Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vượt 10.000  (tính từ 23/1/2020 đến 6h ngày 12/6/2021)