Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam những ngày gần đây

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam những ngày gần đây

Hà Nội (TTXVN 7/4) Sáng 7/4/2020 là sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

 • Ngày:
  07/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ