Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Số ca mắc COVID-19 qua các ngày (từ 25/7 đến 9h30 ngày 10/8)

Số ca mắc COVID-19 qua các ngày (từ 25/7 đến 9h30 ngày 10/8)

Hà Nội (TTXVN 10/8) Dưới đây là số ca mắc COVID-19 tại các địa phương qua các ngày (từ 25/7 đến 9h30 ngày 10/8) không tính ca nhập cảnh.

 • Ngày:
  10/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ