Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 140 triệu  (tính tới ngày 17/4/2021 giờ Việt Nam)