Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 130 triệu (Tính tới 10h30 ngày 2/4/2021 giờ Việt Nam)