Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 110 triệu (tới 9h ngày 17/2/2021 giờ Việt Nam)