Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

 Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/10) Trong những năm gần đây, phương pháp canh tác hữu cơ và mô hình sản xuất hữu cơ dần hình thành và phát triển ở Việt Nam.

 • Ngày:
  02/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ