Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Sản xuất đồng phát nhiệt điện ở EU

Sản xuất đồng phát nhiệt điện ở EU

Hà Nội (TTXVN 16/10) 11,7% lượng điện Liên minh châu Âu (EU) sử dụng là đồng phát nhiệt điện (CHP), nhưng giữa các quốc gia thành viên có chênh lệch rất lớn.

 • Ngày:
  16/10/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ