Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Sẵn sàng đánh bại sốt rét

Sẵn sàng đánh bại sốt rét

Hà Nội (TTXVN 25/4) Ngày sốt rét thế giới (25/4) năm nay có chủ đề “Sẵn sàng đánh bại sốt rét” nhằm thống nhất mục tiêu chung về một thế giới không sốt rét.

 • Ngày:
  25/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ