Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Sản lượng gia cầm của Ấn Độ

Sản lượng gia cầm của Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 13/2) Nhu cầu dùng ngô làm thức ăn cho gia cầm ở Ấn Độ ngày một tăng trong 10 năm qua, nhờ sự thúc đẩy từ phát triển sản xuất và tiêu thụ gia cầm trên cả nước.

 • Ngày:
  13/02/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ