Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Sản lượng dầu của các nước trong và ngoài OPEC

Sản lượng dầu của các nước trong và ngoài OPEC

Hà Nội (TTXVN 17/9) So sánh sản lượng dầu của các nước trong và ngoài OPEC.

 • Ngày:
  17/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ