Rừng mưa nhiệt đới Amazon lưu trữ được bao nhiêu carbon?
#IG-18942

Văn hóa - Xã hội

Rừng mưa nhiệt đới Amazon lưu trữ được bao nhiêu carbon?

Hà Nội (TTXVN 16/1) Các nhà khoa học ước tính cứ mỗi hecta rừng Amazon nguyên sinh lưu trữ được trung bình 176 tấn carbon. Dưới đây là khả năng lưu trữ carbon ước tính của các khu vực khác nhau với cùng diện tích một hecta.
Xuất bản:Thứ bảy, 16/01/2021 08:53 (GMT+7)