Rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19: Rửa tay với dung dịch rửa tay có cồn