Rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
#IG-19316

Y tế - Cộng đồng

Rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch

Hà Nội (TTXVN 19/2) Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/02/2021 08:35 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19