Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng
#IG-117392

Chính trị - Ngoại giao

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng

Hà Nội (TTXVN 31/5) Ngày 31/5/2023, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy.
Xuất bản:Thứ tư, 31/05/2023 20:32 (GMT+7)