Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương
#IG-19393

Chính trị - Ngoại giao

Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Hà Nội (TTXVN 27/2) Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được thực hiện theo 3 bước. Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV chậm nhất 17h ngày 14/3/2021.
Xuất bản:27-02-2021Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV