Quy trình chung xử lý nước ăn uống trong mùa lũ lụt
#IG-41884

Y tế - Cộng đồng

Quy trình chung xử lý nước ăn uống trong mùa lũ lụt

Hà Nội (TTXVN 25/10) Mỗi khi lũ lụt xảy ra, người dân vùng ngập lũ thường không có nước sạch để sử dụng. Trong trường hợp không có nước sạch và cũng không có nước mưa thì người dân phải lấy nước ngập và xử lý nước ngập theo đúng quy trình để phòng tránh dịch bệnh.
Xuất bản:Thứ hai, 25/10/2021 10:32 (GMT+7)