Quy trình chọn Tổng Giám đốc UNESCO
#IG-06893

Văn hóa - Xã hội

Quy trình chọn Tổng Giám đốc UNESCO

Hà Nội (TTXVN 27/4) Theo hiến chương của UNESCO, Tổng Giám đốc do Hội đồng chấp hành đề cử và được Đại hội đồng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Năm nay, lọt vào danh sách rút gọn cho vị trí người điều hành cao nhất của UNESCO có 9 ứng cử viên.
Xuất bản:Thứ năm, 27/04/2017 15:46 (GMT+7)