Quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine” áp dụng thống nhất trên cả nước (từ 20/12/2021)
#IG-42557

Y tế - Cộng đồng

Quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine” áp dụng thống nhất trên cả nước (từ 20/12/2021)

Hà Nội (TTXVN 24/12) Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine” được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước. Chứng nhận "Hộ chiếu vaccine" được cấp sử dụng định dạng mã QR, hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày mã QR này được khởi tạo.
Xuất bản:Thứ sáu, 24/12/2021 20:46 (GMT+7)