Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Quy trình bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Quy trình bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Hà Nội (TTXVN 22/9) Tòa án Tối cáo Mỹ có 9 thẩm phán. Khi một vị trí trống, tổng thống sẽ đề cử ứng viên vào vị trí này. Ứng viên trở thành tân thẩm phán Tòa án Tối cao nếu được đa số phiếu bầu tại Thượng viện.

 • Ngày:
  22/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ