Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quy mô ngành chăn nuôi thay đổi nhanh

Quy mô ngành chăn nuôi thay đổi nhanh

Hà Nội (TTXVN 8/11) Trong quá trình phát triển, ngành chăn nuôi Việt Nam đang có sự thay đổi căn bản về chất, từ một nền sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp sang nền sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp, hiện đại. Bên cạnh những đóng góp quan trọng cho toàn ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi hiện nay cũng đòi hỏi phải có một hành lang pháp lý hoàn chỉnh tạo điều kiện thúc đẩy ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển.

 • Ngày:
  08/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ