Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam
#IG-02528

Kinh tế - Hội nhập

Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 25/3) Năm 2015, GDP của nước ta đạt 193,4 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt hơn 2.100 USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 5 năm vừa qua đạt 656 tỷ USD, tăng bình quân 17,5%/năm.
Xuất bản:Thứ sáu, 25/03/2016 09:52 (GMT+7)