Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại

Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại

Hà Nội (TTXVN 1/5) Dưới đây là những quy định mới về tiêu chí trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất muổi và trang trại tổng hợp.

 • Ngày:
  01/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ