Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế từ 10/12/2020

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế từ 10/12/2020

Hà Nội (TTXVN 22/12) Từ 10/12/2020, Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau.

 • Ngày:
  22/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ