Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình
#IG-104705

Chính trị - Ngoại giao

Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình

Hà Nội (TTXVN 3/8) So với Điều 24 quy định 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018, Điều 51 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã sửa đổi, bổ sung một số trường hợp vi phạm quy định hôn nhân và gia đình.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 08:09 (GMT+7)