Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật đối với đảng viên
#IG-104704

Chính trị - Ngoại giao

Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật đối với đảng viên

Hà Nội (TTXVN 3/8) So với quy định 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã sửa đổi, bổ sung tình tiết tăng nặng mức kỷ luật.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 08:07 (GMT+7)